Convocatoria de subvenciones del Ajuntamiento de Barcelona

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2016. Podeu consultar la informació a http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 de gener al 2 de febrer de 2017, ambdós inclosos. A partir del dia 5 de gener us podreu descarregar els impresos de sol.licitud de la web o recollir els llibrets en paper als punts habituals.

 

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar:

–         Per Internet, a través del Portal de Tràmits a www.bcn.cat (cal disposar de certificat digital)

–         Presencialment als punts indicats al llibre de Convocatòria. Recordem que a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels Districtes cal demanar cita prèvia, per tant, recomanem no espereu a l’últim dia.

 

Pel que fa a les convocatòries de subvencions per a activitats, projectes i serveis de l’àmbit de cultura, aquest any hi ha algunes novetats:

 

–      PROJECTES PUNTUALS: La línia c de l’àmbit de cultura fa referència a projectes puntuals, és a dir, projectes amb una durada inferior a un mes. Aquesta convocatòria inclourà els projectes que es realitzen de gener a juny. Durant el mes d’abril es publicarà una 2a convocatòria per a projectes puntuals (de durada inferior a un mes) que es desenvolupin de juliol a desembre.

 

–      PROJECTES PLURIANUALS: Paral·lelament a la convocatòria ordinària per a projectes anuals, s’ha publicat una convocatòria per a projectes amb durada plurianual (és a dir, amb una durada superior als 12 mesos i fins a 36 mesos). L’obertura del període de sol·licituds per aquesta convocatòria serà al mes de febrer.

 

Fuente: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions