SUBVENCIONES

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES ENTITATS DE BARCELONA

Benvolgudes entitats,

Us informem que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2015.

Com sabeu, any rere any el calendari de la convocatòria s’ha anat avançant, amb l’objectiu que els sol·licitants rebin els ajuts el més aviat possible.

Per això, aquest any el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria 2015 estarà comprès entre els dies 29 de novembre i 18 de desembre de 2014.

A la web de l’Ajuntament de Barcelona (Govern Obert > Transparència > Subvencions) ja hi trobareu disponible la convocatòria. A partir de l’inici del període de presentació de sol·licituds (29 de novembre), hi trobareu també els models de documents de la sol·licitud (Document bàsic 1 i Document bàsic 2), així com altres documents complementaris per ajudar-vos a la tramitació.

http://governobert.bcn.cat/es/transparencia/subvenciones

——————————–

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS ENTIDADES DE BARCELONA

Estimadas entidades,

Os informamos que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la convocatoria general de subvenciones para proyectos, actividades y servicios de distrito y de ciudad para el año 2015.

Como sabéis, año tras año el calendario de la convocatoria se ha ido avanzando, con el objetivo de que los solicitantes reciban las ayudas lo antes posible.

Por ello, este año el periodo de presentación de solicitudes para la convocatoria 2015 estará comprendido entre los días 29 de noviembre y 18 de diciembre de 2014.

En la web del Ayuntamiento de Barcelona (Govern Obert > Transparència > Subvencions) ya encontrará disponible la convocatoria. A partir del inicio del periodo de presentación de solicitudes (29 de noviembre), encontrará también los modelos de documentos de la solicitud (Documento Básico 1 y Documento Básico 2), así como otros documentos complementarios para ayudarle en la tramitación.

http://governobert.bcn.cat/es/transparencia/subvenciones